کلیپ صوتی و زیبای ( ای ایران ای مرز پر گهر) با فرمت ام پی تری  mp3.

 

ای ایران ای مرز پر گهر/ ای خاکت سرچشمه هنر

http://www.wowowow.com/files/imagecache/300x/2009_0205_SS_Iran_Flag.jpg

دور از تو اندیشه بدان/پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من/آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام/دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما / پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت در و گوهر است/ خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم/برگو بی مهر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست/ نور ایزدی همیشه رهنمای ماست


مهر تو چون شد پیشه ام / دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما/ پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خُرم بهشت من/روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارَد به پیکرم / جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گِلم / مهر اگر برون رَوَد تهی شود دلم

مهر تو چون شد پیشه ام / دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما /  پاینده باد خاک ایران ما
دانلودDOWNLOAD MP3