مطرح شدن بحث اینترنت ملی از زبان مدیران وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس نقل محافل و رسانه های آی تی در چند روز گذشته بوده است و زمینه ساز برخی ابراز نظرات کارشناسانی شده است که به انتقاد از دسته ای از آنها می پردازم.

اجازه دهید سوال کنم که این اینترنت ملی که گفته شد یعنی چه؟؟؟

اگر نگاهی به چند خبر منتشر شده در این زمینه بیاندازیم به نتایج جالبی میرسیم:


خبر مصاحبه مدیركل دفتر توسعه IT وزارت ارتباطات
خبر مصاحبه معاون پارلمانی وزیر ارتباطات
خبر مصاحبه مدیر كل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
خبر مصاحبه عضو كمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی


در این خبر ها موارد زیر به چشم می خورد:

-دسترسی آسان و ارزان طبقات مختلف جامعه و حمایت از مصرف کننده
-ایجاد اینترانت ملی یا توسعه زیر بنایی شبکه اینترنت در ابعاد ملی
-کاهش هزینه ها و مدیریت منابع شبکه ارتباطی اینترنت کشور
-ایجاد دیتا سنتر ملی یا مراکز داده اینترنتی در داخل کشور
-افزایش امنیت فضای تبادل اطلاعات و حمایت از حقوق کاربران و سایتهای اینترنتی
-تدوین سیاستهای ملی در جهت توسعه زیربنایی ICT کشور
-زمینه سازی برای توسعه دولت الکترونیک
-حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

همه موارد فوق از آرزوهای من و موجب توسعه و پیشرفت فوق العاده کشور و رونق کسب و کار های اینترنتی است و  مایه تعجب من است که برخی از این کارشناسان ملی و خبرگان امور IT و علاقمندان به ابراز نظرات در ابعاد ملی  چطور یک کلمه مثبت در این موارد نمی گویند و صرفا به تمسخر می پردازند.


در مقابل این خبر ها برخی نظرات کارشناسی که می شنویم از این نوع است:

-مسخره کردن شبکه ملی و ربط دادن آن به کفش ملی، ملی شدن نفت ، یا خودرو ملی.
-سانسور و ردیابی و کنترل نا محسوس رفتار کاربران در اینترنت در راه است!
-معرفی واژه Internet Exchange یا بهتر بگویم بحث Peering به عنوان راهکار فنی!
-ابراز نگرانی از تحریم سایتهای اینترنتی داخل کشور از طرف کاربران.
-نگرانی از تبدیل کاربری اینترنت از حالت جهانی به حالت ملی.
-اعلام موج جدید از فیلترینگ و کنترل به واسطه شبکه ملی.

برخی نگرانیها به خاطر این است که برخی سیاست ورزان هم بحث اینترنت ملی را مطرح کرده اند و از حوزه فنی به حوزه سیاسی و فرهنگی ربط داده شده است و بنابراین سایر کارشناسان حوزه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به پشتوانه دانش خود می توانند در این زمینه جوابگویی و موضع گیری نمایند اما روی من با آن کارشناسانی است که به عنوان "کارشناس فنی" صحبت می کنند و ابراز نظرات فنی خود را دستمایه موضع گیری سیاسی نموده اند.

واقعا جای تاسف است که برخی افرادی که مدعی کارشناسی فنی و صاحب نظری در امور اینترنت و مخابرات هستند با این نگاه سطحی به مسایل نگاه می کنند و بدون دقت و توجه به محتوا و یا حتی معنی واقعی الفاظ در متن اخبار فقط به "های و هوی" میپردازند و با سیاه نمایی راهکارهایی ارایه میدهند که فاقد نگاه کارشناسانه است و در حد شنیده ها است و مرز بین امور ممکن و غیر ممکن را تشخیص نمیدهند.


منبع: http://www.itiran.net/archives/002304.php

تصحیح شده توسط TD2009