بر نامه ای بنویسید که سال تولد(مثلا 70) و ماه تولد(5) به عدد و روز(15) نیز به عدد را دریافت کرده و سن شما را نشان دهد:
http://img98.com/images/j4oozdrwpvihx028re1.jpg

                     //in the name of god
                     //this program is coded by BOSS(WWW.TD2009.TK)
#include <stdio.h>
int main()
{
        int a,b,c,d,x,y,z,w,v;
        printf("sale tavalode khod ra vared konid:\n");
        scanf("%d",&x);
        printf("dar chandomin mah az sal motevaled shodid?\n");
        scanf("%d",&y);
        printf("dar chandomin roz az mah be donia amadeh eid?\n");
        scanf("%d",&z);
        w=x*365+y*30+z;
        v=88*365+8*30+3;
        a=(v-w)/365;
        b=(v-w)%365;
        c=b/30;
        d=b%30;
        printf("sen shoma : %d,%d,%d",a,c,d);
        return 0;
}